מורים

בארץ ובעולם מוסמכים כ-500 מורים לויג'נאנה יוגה.

קיימים קורסי מורים לויג'נאנה ומרכזים של ויג'נאנה יוגה בקנדה, מקסיקו, הולנד, גרמניה, פורטוגל , פינלנד וישראל.
יש מורים מוסמכים נוספים המלמדים בארצות אחרות באירופה, בארה"ב ובאוסטרליה.

כל מורי ויג′נאנה עומדים בסטנדרטים שהוגדרו ע"י עמותת ויג′נאנה יוגה.