סטנדרטיםרשימת  מורי ויג′נאנה יוגה

כדי להיות רשום בעמותה כמורה לויג′נאנה יוגה, על המועמד להשלים את ההכשרה כמורה ויג′נאנה יוגה. בתום לימוד של 3 שנים ועמידה בהערכות, יקבל התלמיד תעודה של מורה ויג&;נאנה יוגה, שתאפשר לו; להכלל ברשימת המורים.

הכשרת מורים - קורס תלת שנתי
האימון הוא לב היוגה, הלימוד הוא תהליך מתמשך. יש חשיבות לכך שתלמיד המצטרף לקורס המורים יהיה בעל ניסיון של לפחות שתי שנות תרגול. פרק הזמן של שלוש שנות הקורס, מאפשר תהליך הדרגתי של למידה והעמקת ההבנה של העקרונות וסוגי התרגול. הקורס כולל שמונה מאות שעות לימוד ושלושה ריטריטים.


800 שעות אקדמיות -המתכונת
 
     קטגוריה
מס′ שעות
                  החומר הנלמד
 טכניקות
הכשרה/תרגול
490
ישיבה(90 שע′), פראניאמה,
וואיוס וקריות (110 שע′),
אסנה 290 שע′: לימוד שלם של Intermediate Practice Manual 
מתודולוגיית הוראה
140
לימוד העקרונות, הדרך להדגים תנוחה,
הוראה דרך הסבר  והדמיה ,
צפייה ותיקון תלמידים באופן מילולי ודרך מגע.
הדרך לבנות שעור ולהרכיב תכנית שנתית לתלמידים בעלי רמות שונות ועם צרכים שונים
כללים אתיים ואיכויות של מורה ליוגה
10
כפי שמוזכרים בכתבים העתיקים ומותאמים לזמננו. שרטוט התהליך ההדרגתי של היות מורה. דיון באופן התנהגות המורה בתוך ומחוץ לכיתה.
אנטומיה ופיזיולוגיה
50
במקרה שהנושא לא יוצע במסגרת הקורס, יהיה על התלמיד ללמוד באופן עצמאי: 25 שע′ אנטומיה בסיסית ו-25 שע′ פתולוגיה.
פילוסופיית יוגה
60
יוגה סוטרות, אופנישדות, בהגווד-גיטה, קלאסיקות יוגיות, שרי אורובינדו.
פרקטיקה
50
תרגול הוראה וקבלת משוב. התבוננות בהוראה של אחרים, שמיעה ונתינת משוב. יכולת עזרה לתלמידים בזמן הוראה של מורה אחר.