סדנאות עם אורית סן גופטה בחו"ל

~~Orit Sen-Gupta teaches international retreats in Canada, Germany, Switzerland, Israel, Mexico, the Netherlands, Finland and the USA. Below you will find the current dates of her retreats. For more information, please contact the local organizers.

          

 

International Retreats and Workshops: October 2016 – July 2017

8th to 12th of November 2016
Retreat in Mexico
Contact: Diana Eichner : eichnerd@yahoo.com 

 
4th-9th January2017
Retreat, Venlo, Holland
Contact: Teresa Caldas: teresa@studioasana.com

 
12th- 17th of January 2017,
Retreat,Immenstadt Germany
Contact-Eva Oberndoerfer: oberndoerfer@ikosaeder.de


31th     of March till the 6th of April  2017
Retreat – Gadot, (Near the lake of Nazareth),   Israel
Contact: Sharon: vijnanasr@gmail.com 
 

07th -27th of July 2017 + one week teacher training optional till 24th of July
Long 14 day Retreat, Immenstadt, Germany
Contact: Ute Wohlmuther: info@yogalite.nl
download Application form


 
 
Practice aid
At her retreats, Orit uses a digital timer. This is the Vijñāna Yoga Timer.

 

  הרטריטים של שנת 2016-2017 רשומים באתר בשפה האנגלית

11-16 באוקטובר 2015 
  ריטריט במקסיקו

Contact: Diana Eichner

eichnerd@yahoo.com


 4-9 בינואר 2016
ריטריט בהולנד
Contact: Teresa Caldas
teresa@studioasana.com12-17 בינואר 2016
ריטריט בגרמניה -אימנשטד
Contact: Eva Oberdorfer:
oberndoerfer@ikosaeder.de
 


10-16 לאפריל 2016
ריטריט בישראל -גדות

Contact:שרון רוט   
vijnanasr@gmail.com


17-21 לאפריל 2016
ריטריט בישראל -גדות

Contact:שרון רוט   
vijnanasr@gmail.com


04th -24th of July 2016
ריטריט בגרמניה - אימנשטד
Immenstadt Germany
Contact: Ute Wohlmuther
info@yogalite.nl
 

 דף רישום לריטריט